kindercounceling (kindercoaching) hulpverlening
uitgangspunt counseling, uitgangspunt coaching, overtuiging counseling
aanpak counseling, aanpak coaching
kerndienst, traject counseling, traject coaching
de counselor, de coach, motivatie, opleiding, ervaring


aanpak counseling,
aanpak coaching,
vergoeding counceling,
vergoeding coaching


Counseling: aanpak, vergoeding

Aanpak:

De EGEL aanpak is een probleem oplossende: de zoektocht is vooral naar de oplossing, en veel minder naar het ontstaan van het probleem.
De zoektocht voltrekt zich in creatieve uitingen (schilderen, poppenkast, kleien, toneel, muziek…), spel en beweging, verhalen en imaginaties, gesprekken, ademhaling en ontspanning, oefenopdrachten, nabesprekingen.
Het kind ontdekt al doende hoe het de eigen beleving, gedachten, emoties, gedragingen, lichaamservaring en lichaamsbeweging op een positieve (pro actief) wijze zelf kan beïnvloeden.
De omgeving hoeft weinig anders te doen dan dit individuele proces te stimuleren en te ondersteunen.

De EGEL richt zich op kinderen van 5 t/m 11 jaar en levert verschillende soorten individuele trajecten (zie paragraaf verderop).
Er wordt vanuit verschillende theoretische benaderingen gekeken, zonder één in het bijzonder aan te hangen (=“integratief” met een mooi vakwoord).

De EGEL heeft het kind als klant. De ouders of verzorgers zijn opdrachtgever. Zij kunnen zich zowel direct, als via verwijzing aanmelden.

Bij aanvang van de dienstverlening tekenen de ouders/verzorgers een Behandelovereenkomst. Daarin staan de afspraken die zijn gemaakt.
Alle sessies worden op video opgenomen. Zodoende kan de counselor zich volledig richten op het gesprek, of het spel. De video opnames, aantekeningen en observaties worden uitgewerkt in officieel controleerbare verslaglegging. De videobanden blijven eigendom van de counselor. Er zijn strenge privacyregels op van toepassing.
De video’s en de verslagen vormen de verantwoording van het werk bij beroepscontroles.

Vergoeding: (zie ook de webpagina links)

Indien u aanvullend verzekerd bent, is het aan te raden om contact op te nemen met uw Zorgverzekeraar. Er zijn verzekeraars die Kindertherapie vergoeden.

Als de ziektekostenverzekering niet vergoedt, is het aan te raden om contact op te nemen met de Belastingdienst. Mogelijk kunt u de kosten aftrekken als Bijzondere ziektekosten/bijzondere lasten.
In speciale gevallen kunnen cliënten via een Persoonsgebonden budget (PGB) vergoeding krijgen voor sessies Kindertherapie.
Scholen werken met Rugzakjes, waar uw kind misschien aanspraak op kan maken indien toegewezen. Informeert u bij de school.


2008 - 2011 © de-egel.eu