kindercounceling (kindercoaching) hulpverlening
uitgangspunt counseling, uitgangspunt coaching, overtuiging counseling
aanpak counseling, aanpak coaching
kerndienst, traject counseling, traject coaching
de counselor, de coach, motivatie, opleiding, ervaring


traject counseling,
traject coaching,
voordelen,
kosten van kinder
counseling,
kerndienst sessies,
verloop van traject,
duur van het traject


De Kerndienst en andere trajecten

De EGEL trajecten, voordelen op een rijtje:

Spelenderwijs
• Oplossing gericht; voorkomt erger
• Korte duur; kosten besparend
• Geen lange wachtlijst
• Weinig tijdrovend of zwaar
• Dicht bij huis
• U verlicht uw zorgen
• U steunt uw Kind
• Uw Kind is zélf Klant en Koning.

Kerndienst “Egel, wat scheelt eraan?”, verloop en duur:

De EGEL aanpak is een probleem oplossende: de zoektocht is vooral naar de oplossing, en veel minder naar het ontstaan van het probleem.
De zoektocht voltrekt zich in creatieve uitingen (schilderen, poppenkast, kleien, toneel, muziek…), spel en beweging, verhalen en imaginaties, gesprekken, ademhaling en ontspanning, oefenopdrachten, nabesprekingen.
Het kind ontdekt al doende hoe het de eigen beleving, gedachten, emoties, gedragingen, lichaamservaring en lichaamsbeweging op een positieve (pro actief) wijze zelf kan beïnvloeden.
De omgeving hoeft weinig anders te doen dan dit individuele proces te stimuleren en te ondersteunen.

De EGEL richt zich op kinderen van 5 t/m 11 jaar en levert verschillende soorten individuele trajecten (zie paragraaf verderop).
Er wordt vanuit verschillende theoretische benaderingen gekeken, zonder één in het bijzonder aan te hangen (=“integratief” met een mooi vakwoord).

De aanmelding begint met een Intake met de ouders/verzorgers d.m.v. een vragenlijst en een gesprek. Om kennis te maken, de hulpvraag van het kind helder te krijgen, achtergrond informatie in te winnen, het verwachte resultaat te bespreken en het vertrouwen te krijgen.
Dan volgt een kennismakingsgesprek met het kind, om diens hulpvraag te bespreken. Indien kind en ouders van mening verschillen over wat het probleem en de hulpvraag zijn, kan er opnieuw een gesprek met ouders/ verzorgers en kind samen plaatsvinden. Daarin staan de wens en de zorgen van het kind voor mij centraal. Samen wordt gezocht naar overeenstemming.

Vervolgens zijn er vier verkennende sessies met het kind. Om te ervaren of het tussen ons samen ‘klikt’. Om op onderzoek uit te gaan naar wat volgens het kind niet goed gaat; en vooral naar wat er juist wél goed gaat; en waarom. Dit zal leiden tot beginnend zelfvertrouwen en besef van eigen mogelijkheden.
Opnieuw vindt een (tussentijds) gesprek met de ouders/verzorgers plaats, waarin de bevindingen en volgende counseling stappen worden besproken.
In de vervolgsessies gaat het kind dan allerlei keuzemogelijkheden onderzoeken, oefenen met eigen kwaliteiten en capaciteiten, en ontdekken welke hulpbronnen het op welke manier kan inzetten. Het kind leert een verandering op gang te zetten in zijn/haar binnenwereld en in zijn/haar buitenwereld. Het leert al doende om controle te krijgen over het probleem.
Na iedere volgende vijf sessies vindt er een voortgang- en evaluatie gesprek plaats met ouders/verzorgenden.

Ouders/verzorgenden wordt verzocht om een actieve bijdrage te leveren bij het ondersteunen van hetgeen het kind zelf op gang zet, en eventueel aan zorg of hulp vanuit de omgeving vraagt. Ook de school kan daarin soms een rol spelen, indien ook de ouders/verzorgers dat belangrijk vinden.

Het is de bedoeling dat het kind zijn/haar (opnieuw) verworven veiligheid en bewegingsvrijheid blijft behouden; ook na afloop van het counselingtraject. Het totale aantal sessies dat het kind nodig zal hebben is afhankelijk van diens eigen tempo, de complexiteit van het probleem, en de ondersteuning die het kind van zijn directe omgeving krijgt. Over het algemeen volstaan negen sessies met het kind en drie ouder/verzorgenden gesprekken.

Andere EGEL trajecten, verloop en duur:

Andere individuele trajecten zijn bijvoorbeeld: “Egel wordt gepest”, ”Egel gedraagt zich weer sociaal”, ”Egel verwerkt verdriet”, ”Egel kan emoties/gevoelens duidelijk maken”, “Egel denkt, voelt en doet”.

Deze trajecten hebben eenzelfde verloop als de kerndienst “Egel, wat scheelt eraan?”. Het verschil is dat op voorhand heel duidelijk is met welk probleem het kind te maken heeft. De aanpak van de zoektocht is meer ‘gericht’ en duurt vaak minder lang.

Kosten en informatie:

Informeert u a.u.b. naar de kosten: 06-45036985 of info@de-egel.eu
Ook ouders/verzorgenden met een smalle beurs kunnen mogelijkheden met mij bespreken.

Neemt u gerust - vrijblijvend - contact op als u vragen heeft, of behoefte heeft aan meer informatie. Ook suggesties zijn altijd welkom!


2008 - 2011 © de-egel.eu